Stenar, ädla stenar berör mig.
Aktuell utställning: Juveler 15 mars - 3 april
Se utställningen "Juveler" här >>


Galleri Metallum, Hornsgatan 30,
118 20 Stockholm
15 mars - 3 april
tisd.-fred. 11.00-18.00, lörd. 11.00-16.00,
sönd 12.00-16.00

Besök utställningen "Tillbringare" »
Se filmen hur en kanna blir till. "Kannan" »