Sebastian Schildt är född 1964 i Stockholm. Åren 1985 - 1987 går Sebastian som lärling hos silversmed Jan Brunk. Sedan 1987 har han varit verksam i egen ateljé, med inriktning på beställningar och egen produktion.

Under åren har ett nära samarbete med Atelier Borgila och W.A Bolin vuxit fram, där Sebastians egen design blivit alltmer efterfrågad.

Sebastian är medlem i Galleri Metallum och Nutida Svenskt Silver i Stockholm, och det egna skapandet får allt större plats i verksamheten. Färgstarka juveler och stora silvercorpus har visats på samlings- och separatutställningar både inom och utanför Sveriges gränser.

Sebastians arbeten kännetecknas av ett stramt fomspråk, där färg i olika material bildar en lekfull kontrast. Geometriska och klassiska former som får finna nya vägar och möten.